▪ Ενδονουκλεάσες περιορισμού & DNA τροποποιητικά ένζυμα
▪ DNA πολυμεράσες & τεχνολογίες ενίσχυσης DNA
▪ NEBNext αντιδραστήρια - προετοιμασία βιβλιοθηκών για αλληλούχηση NGS
▪ Kit καθαρισμού νουκλεϊνικών οξέων
▪ Kit κλωνοποίησης & συνθετικής βιολογίας

Αντιδραστήρια ανάλυσης RNA & εργαλεία πρωτεΐνικής έκφρασης

www.neb.com


▪ Προϊόντα & υπηρεσίες σύνθεσης DNA- RNA (Primers & Probes)
▪ Προϊόντα συνθετικής βιολογίας (gBlocks gene fragments, custom gene synthesis)
▪ Προϊόντα για Next Generation Sequencing (Exome research panel, Inherited diseases panel)
▪ Προϊόντα για την έρευνα της γονιδιακής έκφρασης (qPCR Probes, Predesigned qPCR Assays, Probe-Based qPCR Master Mix)

www.eu.idtdna.com/site 


▪ Kit απομόνωσης/καθαρισμού DNA, με τη χρήση στηλών (spin-columns) ή διαλυμάτων.
▪ Kit απομόνωσης/καθαρισμού RNA με χρήση οργανικών ή μη- διαλυμάτων ή με στήλες (spin-columns).
▪ Διάλυμα σταθεροποίησης / προστασίας του RNA σε δείγματα ιστών ή κυττάρων.
▪ Kit απομόνωσης plasmid DNA mini midi, maxi (καθαρό, με χαμηλά επίπεδα ή πλήρως απαλλαγμένο από ενδοτοξίνες).
▪ Kit καθαρισμού DNA (clean-up) από PCR και gel αγαρόζης.
▪ Kit εξαγωγής πρωτεϊνών από ζωϊκά κύτταρα και ιστούς.

http://www.geneall.com/english/index.php

 

 

Αθήνα

Μεγάλου Αλεξάνδρου 1

2105226547, 2105249881,
     2105220257

2105244744

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Φόρμα Επικοινωνίας

Θεσσαλονίκη

Θεαγένους Χαρίση 55

2310829006

2310864213

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Φόρμα Επικοινωνίας

Πάτρα

Λευκωσίας 64

2610438651

2610438651

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Φόρμα Επικοινωνίας

 

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 16:00